Humanitaire hulp aan The Gambia

De uitgaven voor het realiseren van de werken worden voor het grootste deel gedragen door inkomsten van giften en de opbrengst van activiteiten die de nodige fondsen genereren. Subsidies van officiële instanties worden enkel aangewend voor de aankoop en het transport van het nodige materiaal. Vrijwilligers staan in voor hun eigen kosten.

U kan dit project steunen met een gift (*) ten voordele van de projectrekening van het humanitair project van de vzw Steen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, te storten op

Bankrekening BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde vermelding ***128/3188/00026*** (geen andere vermelding gebruiken!)

(*) Giften via de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR (art. 104 WIB)

%d bloggers liken dit: