Humanitaire hulp aan The Gambia

Één van de belangrijkste pijlers  – naast de humanitaire hulp  – wordt gevormd door de sensibilisering van onze jonge mensen over de zo broodnodige hulp aan het Zuiden, door de confrontatie ter plaatse. Met dit project geven we hen de gelegenheid om ‘on the spot’ hun beroepsopleiding ten dienste te stellen en samen met zwarte jongeren hieraan te werken. Van deze leerlingen wordt slechts een kleine bijdrage in de kosten verwacht.

De uitgaven voor het realiseren van de werken worden voor het grootste deel gedragen door inkomsten van giften en de opbrengst van activiteiten die de nodige fondsen genereren. Subsidies van officiële instanties worden enkel aangewend voor de aankoop en het transport van het nodige materiaal.

 

U kan dit project steunen met een gift (*) ten voordele van de projectrekening van het humanitair project van de vzw Steen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, te storten op

Bankrekening BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde vermelding ***128/2737/00076*** (geen andere vermelding gebruiken!)

(*) Giften via de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR (art. 104 WIB)

Advertenties