Tijdlijn

Het begin:

 • 23 februari 2007 – oprichting vzw Steen (Belgisch Staatsblad 2007-03-21 / 0043749 – ondernemingsnummer 887.901.277)
 • januari 2008 – verzending medische apparatuur en geneesmiddelen naar Sukuta Health Center, The Gambia; 2 leden van de vzw Steen gaan ter plaatse. Plannen om daadwerkelijke steun te verlenen krijgen vorm.
 • juni 2008 – contacten met Koninklijk Atheneum Schoten; voorstel tot samenwerking, gevolgd door uitwerking van project ‘renovatie Sukuta Health Center’, uit te voeren door leerlingen BSO van KA Schoten, vergezeld van enkele leerkrachten.
 • 22 augustus 2008 – een vertegenwoordiger van KA Schoten en de projectcoördinator van de vzw Steen bereiden het project ter plaatse voor.

3-jarenproject 2009-2011:

 • Januari 2009 – het 3-jaren project ‘renovatie Sukuta Health Center’ wordt gestart. Container met materiaal wordt verzonden. 10 leerlingen, 2 leerkrachten en 2 projectverantwoordelijken (1 vrijwilliger en de coördinator van de vzw Steen) voeren gedurende 2 weken de werken ter plaatse uit. Leerlingen van het Gambian Technical Training Institute (GTTI) werken mee aan de realisatie van de 1ste fase.
 • augustus 2009 – 2 projectverantwoordelijken bereiden de 2de fase voor (contacten met Gambiaanse overheid en plaatselijk bestuur)
 • 14 januari 2010 – de 2de fase wordt uitgevoerd door 10 leerlingen, 2 leerkrachten van KA Schoten-Schilde, een projectverantwoordelijke, de projectcoördinator en 2 vrijwilligers. Ook nu werken leerlingen van het GTTI mee aan het project
 • 27 januari 2011 – de 3de fase van het 3-jarenproject, uitgevoerd door 8 leerlingen, 2 leerkrachten van KA Schoten-Schilde, een projectverantwoordelijke, de projectcoördinator, 2 vrijwilligers en de leerlingen van het GTTI, wordt plechtig afgesloten in het bijzijn van vertegenwoordigers van de regering en de plaatselijke autoriteiten. Een nieuw project wordt voorbereid.

project 2012, en volgende:

 • augustus 2011 – de projectcoördinator bereid ter plaatse een nieuw project voor. Naast de verder opvolging van het Sukuta Health Center wordt het accent verlegd naar de Sukuta Lower Basic School. Dankzij het mecenaat van een lid van de vzw Steen wordt daarnaast de kans geboden om het Malarialabo van het Sukuta Health Center volledig nieuw uit te rusten.
 • december 2011 – een 40’ container met het nodige materiaal wordt verzonden. Ook een lichte vrachtwagen wordt verstuurd voor gebruik door het Gambian Technical Training Institute, evenals een aantal technische toestellen.
 • 18 januari 2012 – Opnieuw gaan 8 leerlingen, 2 leerkrachten van KA Schoten-Schilde, een projectverantwoordelijke, de projectcoördinator en 2 vrijwilligers richting Gambia. Het malarialabo wordt volledig heringericht en een vervallen gebouw wordt omgetoverd tot een gebouw met 3 nieuwe klaslokalen.  Leerlingen van het GTTI werken ook nu mee aan het project.
 • 25 januari 2013 – een 20’ container met medische apparatuur en meubilair is reeds ter plaatse. 8 leerlingen, 2 leerkrachten van KA Schoten-Schilde, een projectverantwoordelijke, de projectcoördinator en 3 vrijwilligers voeren het project verder uit (aanpassingswerken Sukuta Health Center, elektriciteitswerken Sukuta Lower Basic School).
  300 schoolpakketten worden bedeeld onder de leerlingen van de school.

2014

 • 3 februari 2014: een 40′ container, volgestouwd met materiaal, wordt door onze witte en zwarte leerlingen uitgeladen. Het hospitaalmateriaal wordt onmiddellijk geplaatst en gebruikt. Het belangrijkste werk in het Sukuta Health Center bestaat uit de renovatie van de inkom van het hoofdgebouw. In de Sukuta Lower Basic School worden infrastructuurwerken uitgevoerd in de bibliotheek en het kantoor van de hoofdonderwijzer. Naast de geleverde computers worden alle PC’s opgewaardeerd met nieuwe software. Het fotocopietoestel wordt hersteld en kapotte schoolbanken worden vernieuwd. Opnieuw worden 300 schoolpakketten uitgedeeld aan de leerlingen van de 3de graad. In het health center worden meer dan 1.000 kledingpakketten uitgedeeld aan de patiënten en de jonge moeders. De watervooorziening is opnieuw problematisch. Een oplossing wordt gezocht in een in onbruik geraakte waterput. Waarschijnlijk een mooi project voor 2015. Ook het Education Fund heeft, dank zij individuele steun, de opleiding van 2 kinderen verzekerd.
 • De dagelijkse wedervaren én foto’s van de actie 2014 vind men in het logboek!

2015

 

2016

 

2017

 

2018

%d bloggers liken dit: