Maaltijd (voor minderbedeelden)

Tot 2017 werd jaarlijks – telkens in het begin van het jaar – een maaltijd bereid voor ca. 600 minderbedeelden (daklozen, asielzoekers, e.a.).

Dit initiatief sloot aan bij de werking van DAKANT , de vzw DAKlozenhulp ANTwerpen, die vanaf de 3de zondag van oktober tot en met de laatste zondag van maart wekelijks goederen (soep, warme dranken, voeding, kleding) uitdeelt in het Koninklijk Atheneum aan de Rooseveltplaats.

De vzw Steen nam in die periode deze zware taak over, vanaf de aankoop van de nodige produkten tot het bereiden en het uitdelen van de maaltijden. Iedereen, onafhankelijk van leeftijd, ras en overtuiging is welkom op de bedeling. Er werden geen papieren gevraagd en er werd niet gepeild naar de aard van de problematiek waardoor er armoede is.

Door een herstructurering binnen de onderwijsinstelling waar deze voedselbedeling werd georganiseerd, is het in de toekomst niet langer mogelijk daarin te voorzien. Dit neemt niet weg dat andere initiatieven worden ondersteund; enkele leden van de vzw Steen startten – in samenwerking met Buurtwerk Posthof vzw – een volkskeuken op, elke laatste vrijdag van de maand, waar vrijwilligers koken met voedseloverschotten die opgehaald worden bij de winkels in de buurt, met opbrengst uit de volkstuintjes van Posthof, aangevuld met aangekochte voeding. Doelpubliek zijn de buurtbewoners, met de bedoeling om een mix te krijgen tussen meer en minder gegoeden, en om mensen die het niet breed hebben toch een lekkere gezonde maaltijd en een gezellig avondje uit te bieden (en om te sensibiliseren m.b.t. voedselverspilling).

Buurtcentrum Posthof geeft aan kwetsbare doelgroepen een bijzondere plaats: mensen die in armoede leven, mensen met een psychische/ psychiatrische/ fysische beperking, mensen met weinig kennis van het Nederlands of een lage scholing, werkzoekenden, alleenstaande moeders, eenzame senioren, mensen met een ernstige ziekte,… Op Posthof vinden veel bezoekers een houvast, een plek om zichzelf te zijn, zich gewaardeerd te voelen, vriendschap te geven en te krijgen.

 

a'pen-meal01 a'pen-meal02

%d bloggers liken dit: