Vrijzinnig Antwerpen – Vrijzinnig Antwerps Trefpunt vzw

Vrijzinnig Antwerpen werd begin 2008 opgericht als lokale koepel van de vrijzinnige verenigingen, gevestigd in Antwerpen-centrum, vroeger gekend onder de benamingen Humanistisch Verbond, Oudervereniging Voor de Moraal, Grijze Geuzen en Sava Jongeren.
In deze nieuwe structuur vinden we deze kernen terug als Volwassenenvorming (HV), Ouderwerking (OVM) en Jongerenwerking die onder hun oorspronkelijke benaming Sava blijft werken. De kern Feesten Vrijzinnige Jeugd vinden ook onderdak bij Vrijzinnig Antwerpen.
Naast sponsoring van het Gambiaproject heeft Vrijzinnig Antwerpen reeds verschillende initiatieven genomen of ondersteund teneinde de nodige financiële middelen voor het project te genereren. In 2010 werd een succesvolle kunstveiling georganiseerd, waarvan de opbrengst volledig naar het Gambiaproject ging.
In 2013 werden 300 schoolpakketten gefinancierd, die werden uitgedeeld aan leerlingen 3de graad van de Sukuta Lower Basic School. Dit laatste initiatief wordt naar alle waarschijnlijkheid jaarlijks herhaald. Leerlingen 3de jaar van verschillende Antwerpse basisscholen van het officieel onderwijs worden in dit project betrokken via de leerkrachten Niet-Confessionele Zedenleer.

%d bloggers liken dit: