Sukuta Health Center

Het Sukuta Health Center is zowat de spil waarrond het humanitair project in The Gambia steeds gedraaid heeft. Dit gezondheidscentrum, gevestigd in Sukuta, een kleine stad in het westen van The Gambia, verleent gezondheidszorgen aan de bewoners van Sukuta en 13 omliggende dorpen. Het Sukuta Health Center is vooral bekend als materniteit en huisvest ook een malarialaboratorium, onder toezicht van de Medical Research Council.
Sinds 2009 werd, in het kader van het project, de electriciteits- en sanitaire voorzieningen vernieuwd of uitgebreid, een noodoperatiekwartier ingericht, alle plafonds vervangen, en in bepaalde lokalen airconditioning geplaatst. Ook werd medische apparatuur en meubilair geplaatst en een stroomgroep hersteld.
Het Sukuta Health Center kan elk jaar rekenen op steun onder de vorm van apparatuur, materiaal en geneesmiddelen, en telkens wordt nagegaan of er noodzakelijke herstellingen of verbeteringen kunnen uitgevoerd worden.
De campus van het Sukuta Health Center wordt tevens als basis gebruikt voor de andere deelprojecten, zoals in de nabijgelegen Sukuta Lower Basic School.

%d bloggers liken dit: