Koninklijk Atheneum Schoten-Schilde

Athenea Schoten en Schilde: Een mooie samenwerking met de vzw Steen!
De Athenea Schoten en Schilde zijn onze ‘partners van het eerste uur’ bij de realisatie van het humanitair project in The Gambia. Toen in 2008 het idee zich ontwikkelde om het project meer te richten op het verbeteren van de infrastructuur van het Sukuta Health Center, werd gezocht naar een Beroeps- of Technische School die bereid was om leerlingen mee te sturen naar The Gambia.
KA Schoten-Schilde was de eerste school die hierover bevraagd werd en zij stapten onmiddellijk in het project. Sindsdien worden jaarlijks 8 à 10 leerlingen (7de jaar BSO), begeleid door 2 leerkrachten, naar The Gambia uitgezonden.
De Athenea Schoten en Schilde organiseren o.a. jaarlijks – begin december – een brunch, waarvan de opbrengst integraal naar het Gambiaproject gaat. Andere initiatieven worden telkens besproken.

atheneumschoten.be
atheneumschilde.be

%d bloggers liken dit: